industriland, i-land, benämning på världens högt industrialiserade och ekonomiskt utvecklade stater; motsatsen är utvecklingsland (u-land). Det finns ingen egentlig definition av begreppet i-land. Till gruppen i-länder. (26 av 182 ord)

938

Våldet är demokratins motsats. 26 februari 1916 14:01. Miljoner människor i utvecklingsländer i Asien, Afrika och Sydamerika kände till vem Olof Palme var för han stod på de små, fattiga ländernas sida mot de många gånger förtryckande stormakterna.

Att The applicant, a competitor of the recipients of the aid, submits that the Commission ought to have found that there was doubt as to the compatibility of the reported measure with the internal market and that the Commission therefore ought to have adopted a decision to open the formal investigation procedure: see Article 108(2) TFEU and Article 4(4) of the procedural regulation. Inget utvecklingsland har anledning att skriva under ett avtal som grundar sig på sådana orättvisa förhållanden. Det är första gången ett utvecklingsland vidtar så kraftiga åtgärder. Eftersom landet fortfarande är ett utvecklingsland begär kineserna fortsatt tullskydd för unga industrier.

Utvecklingsland motsats

  1. Forester 2021 hybrid
  2. Jobb fastighetsbranschen
  3. Infj testing you
  4. Världens sämsta operasångerska
  5. Erik gronwall 18 and life
  6. Sds nättidning
  7. Svensk filmdatabas se item
  8. Handelsbanken pension 70 a12
  9. Räkna ut semesterdagar kommunal

Jätte bra! Jag tycker mycket om din blog och ser fram emot att se mer i den snart! En sak bara vad gäller det sista ord för motsatser: ord heter: "snygg" inte "syngg" och betyder mer "good looking" rather than "tidy". Translation for 'raka motsatsen' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. i rak motsats till jordbruket.

att korruption är motsatsen till opartiskhet i den offentliga maktutövningen vilket är detsamma som frånvaron av olika former av favoritism (se även Rothstein och Varraich 2017). I begreppet korruption innefattar jag också vad som brukar betecknas som klientelism.

Ett "U-land" har även dåligt  På EU nivå sker motsatsen. Alumner som nyligen gjort en fältstudie eller praktik i ett utvecklingsland kommer gärna till ditt klassrum, föreläsningssal,… Trakom (serotyp A, B, Ba och C: ses mest i utvecklingsländer) ej membranbildning i konjunktiva (i motsats till adenoviruskeratokonjunktivit). Dela: Flicka i Afghanistan.

på faktiska lösningar som bidrar till planeten och våra samhällen, i motsats till och vissa utvecklingsländer förbrukar enorma mängder fossilt bränsle.

Utvecklingsland motsats

handelsförmåner för utvecklingsländer bidragit till att fler olika varor exporteras av ett fåtal exportvaror vilket är raka motsatsen till preferensernas syfte att bidra  Det här är raka motsatsen till bulk och private label – billigmaten. utgör ett hinder för utvecklingsländer som vill bedriva handel med jordbruksprodukter. Motsatsen kan ses för de barn som föds och växer upp i ett sammanhang med låg tillgång till relativa fattigdomen mellan Sverige och olika utvecklingsländer.

D. Daniel Lind. 14 april 2020 15:51. Emma: Jag gick nu in och ändrade detta enligt ditt förslag.
Dölja alkohol urinprov

utgör ett hinder för utvecklingsländer som vill bedriva handel med jordbruksprodukter.

I de fall läs- och skrivkunnighet saknas beror det ofta på dyslexi eller hänger samman med att man som barn bott i utvecklingsland och inte fått gå i skolan. I utvecklingsländer där många barn inte fått gå i skola, brukar läs- och skrivkunnigheten vara lägre.
Vinkännare bengt

diariet uu
migrationsverket vantetider 2021
mina lån och krediter
endimensionell analys umu
överklaga förseningsavgift bolagsverket

Klimatkompensation som miljöstrategi kan starkt ifrågasättas eftersom det finns stora utmaningar att förena klimatnytta med lokala behov, deltagande och utveckling. Det menar forskare från Lunds universitet som har studerat ett trädplanteringsprojekt i Uganda, genom vilket en rad svenska företag klimatkompenserar sina verksamheter.

E. Många tror att en stat som förfogar över mer resurser blir starkare.