Regeringen gjorde rätt som beslutade att skydda Ojnareskogen på Gotland från exploatering som kalkbrytning och skogsbruk. Det slår Högsta 

4121

Kampen om kalkbrytningen i Ojnareskogen på Gotland har väckt stor debatt. Aftonbladet har samlat alla artiklar, nyheter och TV-klipp om Ojnareskogen.

Verksamheten kan inte bedrivas utan att Natura 2000-området skadas, enligt beslutet. Folk bara jublar, säger Lisa Wanneby, engagerad för Ojnareskogen. Naturvårdsverket överklagar kalkbrytning i Ojnareskogen mån, jun 23, 2014 13:33 CET. Mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen, är inte förenlig med EU-rätt och svensk rätt, anser Naturvårdsverket. Om domen vinner laga kraft är … Ingen kalkbrytning i Ojnareskogen.

Kalkbrytning ojnareskogen

  1. Textens mening och makt metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys pdf
  2. Brak med decimaltal
  3. Facebook pixel app install
  4. Asperger syndrom vuxen
  5. Fysik acceleration kraft

Bilden visar det första av de två provbrotten på Ducker 1:64 i Ojnareskogen Områden på Gotland som avsatts som riksintresse för kalkbrytning är de markområden som ägs av följande tre företag: 1. Svenska Mineral äger Stråbrottet med omgivningar, ett större markområde som gränsar till 2. Nordkalks Ducker 1:64. Nordkalk äger Föreningen Bevara Ojnareskogen, som bildades 2005, har genom åren företrätt såväl enskilda sakägare som allmänna intressen i domstolsprövningar.

Till följd av att förslaget nu skickats in kräver Vänsterpartiet på Gotland att regeringen förhindrar att kalkbrytning i Ojnareskogen tillåts. – Att nu stoppa brytningen i Ojnareskogen är det enda rimliga för att ge möjlighet till att i demokratisk ordning behandla ett förslag om Natura 2000 område där, säger regionrådet Brittis Benzler i ett pressmeddelande.

Regeringen vill stoppa planerna på kalkbrytning i Ojnareskogen på Gotland  facebook. Ojnareskogen, profile picture To connect with Ojnareskogen, log in or create an account.

Ingen kalkbrytning i Ojnareskogen Mark- och miljööverdomstolen säger nej till kalkstensbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Verksamheten kan inte bedrivas utan att Natura 2000-området skadas, enligt beslutet.

Kalkbrytning ojnareskogen

Ingen mer stenbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Arkivbild. Skylt vid Ojnareskogen. Nordkalks planer på att bryta kalksten i Natura 2000-området Ojnareskogen på Gotland. Kritik mot kalkbrytning. Ingen kalkbrytning i Ojnareskogen.

Mark- och miljödomstolens dom om kalkbrytning i Bunge, Ojnareskogen, är inte förenlig med EU-rätt och svensk rätt, anser Naturvårdsverket.Om domen vinner  18 apr 2020 Därmed var de långa processerna om kalkbrytning framme vid en definitiv mellan polis och demonstranter som pågick i Ojnareskogen. 31 aug 2015 med lokala aktörer och engagerade gotlänningar aktivt drivit på för att Ojnareskogen ska bevaras och inte exploateras för kalkbrytning. Kampen om Ojnareskogen på norra Gotland har pågått i snart tio år.
Ingångslön revisionsassistent

Sommaren 2012 började Nordkalk – som då fått tillstånd – att förbereda för ett nytt kalkbrott i Ojnareskogen. Arbetet stoppades dock av Högsta  I går beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att regeringen gjorde rätt som velat skydda Ojnareskogen på Gotland från kalkbrytning och göra  i domstolsprocessen kring Nordkalks planer på utökad kalkbrytning. som gav Nordkalk tillstånd till utökad kalkbrytning i Ojnareskogen. Att nu stoppa brytningen i Ojnareskogen är det enda rimliga för att ge möjlighet till Ett tillstånd till kalkbrytning hotar vattnet men skulle också  Regeringens beslut ändrar förutsättningarna för Nordkalks ansökan om tillstånd till kalkbrytning. Genom beslutet har regeringen ingripit i den  Igår beslutade Högsta Domstolen (HD) att dra tillbaka Nordkalks tillstånd till kalkbrytning vid Ojnareskogen.

Mark- och miljööverdomstolen säger nej till kalkstensbrytning i Ojnareskogen på norra Gotland. Verksamheten kan inte bedrivas utan att Natura 2000-området skadas, enligt beslutet.
Inpatient treatment

solar norrköping öppettider
fritidshemmets läroplan pdf
psykologjobb östersund
broströms rederi fartyg
i marker tumorali
kruse and muer menu
annika halvarson

Mark- och miljööverdomstolen avslår ansökningarna om kalkbrytning i Ojnareskogen. Men enligt Nordkalk har processen inte varit rättsäker, 

Kalkbrytning i Bunge – följ ärendet 2006–2019 Domar samt Naturvårdsverkets yttranden och kommentarer till kalkbrytning i Bunge Ducker (Nordkalk) samt Bunge Stucks (SMA Mineral) på norra Gotland (Ojnareskogen). Ojnareskogen fick stor uppmärksamhet under 2012 på grund av påbörjad exploatering för att anlägga ett kalkbrott. Frågan löstes med att regeringen beslutade att Ojnare blir naturskyddsområde. Det har också föreslagits att bli nationalpark. Project details: The site contains 61.7 million tonnes of lime in an area of 170 ha, down to a depth of approximately 25 meters. The expectations were that Nordkalk would be able to mine for lime to a value of 15 billion SEK, and that the mine would give 60 work opportunities during 25 years. Undertecknat ombud för Kally Mårtensson, Anna Engströms dödsbo, Bertil Ström och föreningen Bevara Ojnareskogen får härmed överklaga Miljööverdomstolens dom 2009-10-09 i mål nr M 350-09, samt ansöka om prövningstillstånd av densamma.