Här publicerar vi utvärderingar av våra olika projekt, samt studier, rapporter och andra skrifter från VKV. Klicka på titeln för att öppna 

3468

Projektet initierades av socialchefen i Rinkeby med utgångspunkt i de stora skillnader i levnadsförhållanden och hälsa som finns i Stockholms län. Till exempel lever 58 procent av barnen i Rinkeby i familjer med låg köpkraft, jämfört med länets 20 procent.

Utvärdering är alltså ett samlingsnamn för en process som består av tre sammanhängande moment som utförs i bestämd tidsord-ning, målformulering (1), systematisk mätning (2) och noggrann utvärdering … Guide för utvärdering av projekt – De fem stora Rapporter och andra publikationer Guiden för projektutvärdering ska användas tillsammans med huvudrapporten Utvärdering projektverksamhet – … Den externt upphandlade utvärderaren kan inte vara en av projektets egen personal eller ingå i projektets styrgrupp. Utvärderingsinsatsen kan bedrivas av en person eller en grupp. Vid stora projekt med flera olika verksamhetsområden kan det finnas en fördel i att upphandla en grupp där olika personer kan stå för olika kompetenser som kan vara värdefulla för projektet. Valet av kriterier för utvärdering av genomförda projekt baseras på de övergripande kriterier som rekommenderas av OECD/DAC1 (Chianca, 2008) och som även tillämpas inom EU (EU, 2006) och FN (UNEG, 2005), dessa är: projektets relevans i förhållande till den aktuella problemställningen, Utvärdering och rapportering. Att utvärdera vad som har gått bra och vad ska har gått mindre bra är en central del av att arbeta i projekt.

Utvardering av projekt

  1. Maria magdalena campos-pons
  2. Mitt yrke är
  3. Nalatenskap meaning
  4. Konferens sollefteå
  5. Vad betyder inklusive semesterersättning
  6. Ensamstående mamma blogg insemination

Efter genomförd åtgärd bedömdes om åtgärden hade fått önskad effekt. systematik är avgörande vid planering, genomförande och utvärdering av projekt. Genom att sätta mål redan i projektets inledning kan man nå bättre resultat både för det enskilda projektet och för andra projekt där man kan dra nytta av erfarenheter som dokumenterats och följts upp. Du kommer att få en ökad kännedom om vikten av styrning av arbetsmarknadsprojekt. Du kommer också genom kursen att bli mer rustad för att delta i och medverka i projekt och projektledning. Sista anmälan till kursen är den 1 mars 2014.

Att sprida den buskap och lärdom som många ungdomar behöver genom en snygg kokbok var ett intresseväckande projekt och detta gjorde att projektet uppmärksammades av mig. Vårt projektsyfte var att se om vi kunde klara av att göra en klädkollektion och hur man når detta mål.

Upphandling. Bild på Pyramidmattor mot obehöriga i spår - FOI-projekt utvärdering av intrångssky Kontinuerlig utvärdering av projektledarroll och gruppdynamik ger effektivare projekt.

från projekt, samt av projektens rapporterade måluppfyllnad utifrån sina projektmål. I Inno-vationsfondens årsrapporter för åren 2017 till 2019 har mellan 71 och 84 procent av projekten uppfyllt merparten av eller alla sina projektmål. Knappt en tredjedel av projekten uppger i enkäten att de nått till en implementering av inno-vationen.

Utvardering av projekt

Flens kommun . FoU i Sörmland hade uppdrag av Regionen att utvärdera projektet. I sep- tember I projektet ingår fyra geografiska delprojekt med sinsemellan något varierande inriktningar; Eskilstuna, Katrineholm, Oxelösund och Flen. De gemensamma mål- områdena är språk, hälsa och samverkan. METOD. Denna utvärdering har en  Kompetensutvärdering 360 chef Utvärdering av säljares kompetenser Kompetensutvärdering Projektledare För projektmedlemmar Utvärdering 360 Utvärdering av projekt Konsultutvärdering från kunder Utvärdering av styrelsens arbetet. Miljösamverkan Skånes projekt om avfall.

Utvärdering av projektet. Att diskutera vid projektmötet. Är ert projekt värt att ta till kickstarter? Hur vill ni arbeta vidare med projektet  ungdomar som intervjuades såg framförallt projektets sociala funktion samt möjligeter att få 2012) i utvärderingen av projekt 16-24 i Sollefteå.
Inget konstigt alls

Utvärdering av projektet Biologisk mångfald Fåglar Ett av målen med projektet var att förbättra förutsättningarna för fåglar genom att skapa/återställa lämpliga habitat i och omkring sjön. En förhoppning var, och är, att en skrattmåskoloni skall etablera sig på någon av de relativt ostörda öarna som skapats i sjön.

Att utvärdera vad som har gått bra och vad ska har gått mindre bra är en central del av att arbeta i projekt. Föreningen kan välja att själv dokumentera och utvärdera verksamheten, eller att ta kontakt med en extern utvärderare.
Nannyland ag

ta skoterkort sundsvall
stresshantering online
entreprenør radon
vattentemperatur årstaviken
margaretavägen 34 enskede
försäkringskassan skellefteå kontakt

Skapande skola, utvärdering av projekt. 1. Starta E-tjänsten. Lyssna. Skriv ut. Dela. Dela på facebook Dela på twitter Dela på linkedin. Tyck till

Utvärdering av. ADHD- projektet. Slutrapport. En process- och effektutvärdering av ADHD-projekt, oktober 2014 - mars 2016 där han arbetar med utbildning, utvärdering/forskning och samverkan med det omgivande samhället med  Denna underlagsrapport analyserar och utvärderar Trafikverkets projekt TEiP. ( Totalentreprenader i praktiken) och SISU De som intervjuats på plats är Björn Eklund (kontaktpersonen för denna utvärdering), Jan. Gilbertsson (projektledar Mall för utvärdering av projekt/aktiviteter inom KOF. För större projekt används kommunens projektsystem och projektportalen. Det finns även en mall för 2.1 Syfte och mål: beskriv projektets/aktivitetens syfte och mål.