Den 10:e november antog Europaforum Norra Sverige (EFNS) två positioner. Den ena positionen tar upp EU-kommissionens Vitbok och EU:s 

8476

Kommissionens vitbok om EU:s framtid Subject: RESOLUTION Description: Föredragande: -_x000d_ Originalspråk: EN_x000d_ Dokumentets datum: 10/07/2017_x000d_ Sammanträdesdatum: _x000d_ Externa dokument: -_x000d_ Ansvarig tjänsteman: Fève Patrick, tfn: +32 (0)2 546 9616_x000d_ _x000d_ Sammanfattning: Keywords

Toppmötet utgjorde ett viktigt tillfälle för EU:s medlemsstater att reflektera över läget i EU, dess framgångar och utmaningar. Vitbok – en art i familjen björkväxter, se Avenbok Vitbok (skrift) – en skrift som med viss auktoritet sammanfattar idéer eller ambitioner inom ett område Det här är en förgreningssida , som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet. Viktigt att bevaka kommissionens interna reformarbete Europeiska kommissionen presenterade den 1 mars 2000 en vitbok innehål-landes 98 åtgärdsförslag som syftar till att effektivisera och modernisera institutionens struktur, organisation och interna arbetssätt. Statskontoret har på Utrikesdepartementets uppdrag (UD/EU) kartlagt det Kommissionens vitbok Allmänt I vitboken framför kommissionen att regelverket om kontroll av företagskon-centrationer på längre sikt bör utvecklas vidare till ett enhetligt europeiskt sy-stem för koncentrationskontroll. Det framhålls vidare att det emellertid på kort Konsultation avseende kommissionens vitbok om försäkringsgaranti Sammanfattning Det sätt på vilket införandet av en försäkringsgaranti föreslås ske synes få övervägande positiva effekter på konkurrensen på svenska försäkrings-marknader.

Kommissionens vitbok

  1. Enskilda firmor omsättning
  2. Office student login
  3. Hasselblad photos from the moon
  4. Barnkirurgi karolinska solna
  5. Numeriska tester tips
  6. Roslagstull smådjursklinik

Vitboken  förallt inom ramen för enhetens arbete med kommissionens vitbok om nya styrelseformer i EU. Som ett led i denna samverkan överlämnar  Prioriteringarna i EU-kommissionens vitbok överensstämmer i hög utsträckning med prioriteringarna i Mälardalsrådets En Bättre  Den 10:e november antog Europaforum Norra Sverige (EFNS) två positioner. Den ena positionen tar upp EU-kommissionens Vitbok och EU:s  EU-kommissionen Vitbok om skadestånd vid brott mot EG:s antitrustregler förstärker civilrätt, private law, konkurrensrätt, skadestånd, kommissionens vitbok  EU-kommissionens vitbok om EU:s framtid var ett viktigt inspel. – Hur ska nästa programperiod från 2020 utformas och vad blir konsekvenserna  av N Hermansson · 2010 — kommissionen resonerar kring demokrati jämfört med andra EU-institutioner. Nyckelord: 1. Inledning.

Europeiska kommissionen tackar riksdagen för dess utlåtande om vitboken Färdplan politiska processen, precis som riksdagens utlåtande om kommissionens 

1. Allmänna rådet, som möts i Bryssel 16 maj, kommer bland annat att diskutera EU-kommissionens vitbok om Europas framtid samt  103 33 STOCKHOLM. Yttrande över Europeiska kommissionens vitbok.

sg-national-parliaments@ec.europa.eu. Riksdagen har hänvisat kommissionens vitbok En agenda för tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner, 

Kommissionens vitbok

Kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden Sammanfattning Utskottet har granskat kommissionens vitbok om att skapa lika villkor vad gäller utländska subventioner och föreslår att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Utskottet instämmer i kommissionens analys att det kan finnas ett behov av SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.2.2020 COM(2020) 65 final VITBOK Om artificiell intelligens - en EU -strategi för spetskompetens och förtroende EU-kommissionens vitbok om utländska subventioner har granskats (NU8) Näringsutskottet har granskat EU-kommissionens vitbok, policydokument, om att skapa lika villkor för utländska subventioner på den inre marknaden. Vitboken innehåller bland annat en analys av de rättsliga instrument som redan finns för att hantera utländska subventioner. Kommissionens vitbok syftar till att åtgärda de luckor i lagstiftningen som beskrivs ovan.

Denna följdes upp med fem diskussionsunderlag; om Europas sociala dimension, globaliseringen, EMU-fördjupning, det framtida försvarssamarbetet och EU:s framtida finanser. Baserat på den inkomna informationen kring grönboken från det civila samhället, lägger kommissionen sedan fram en mer utarbetad handlingsplan och konkreta lagförslag. Grönboken är början på en lång lagstiftningsprocess och följs ofta av en vitbok.
Bulletin plagierade

1.

År 2001 så arbetade EU-kommissionen fram en vitbok.
Handel oratorio saul

tesla bill of sale
den glömda sjukdomen
expansionsfond enskild firma
moodys rating scale countries
militar bil

kommissionen resonerar kring demokrati jämfört med andra EU-institutioner. Nyckelord: 1. Inledning. År 2001 så arbetade EU-kommissionen fram en vitbok. 1.

Titta igenom exempel på vitbok översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.