Frågan om omskärelse av pojkar har länge debatterats på etiska och religiösa med hiv minskar med 38-66 procent två år efter omskärelsen. att 10 000 pojkar behöver omskäras för att förhindra ett fall av hiv i Sverige.

1204

WHO beräknar att cirka 35 procent av världens manliga befolkning är omskuren. En grundläggande rit i judisk tro är omskärelse av pojkar – b´rit milah. komma ifrån att enda egentliga skälet bakom debatterna i Sverige och Tyskland är en 

Det är inte etiskt försvarbart. Att utsätta spädbarn för ett operativt ingrepp som påverkar dem för resten av livet kränker inte bara den personliga integriteten – det medför också medicinska risker och strider mot religionsfriheten. Manlig omskärelse minskar risken för män att smittas av hiv med 60 procent. När förhuden tas bort får viruset svårare att ta sig in i kroppen. Om omskärelse halverar denna risk – som undersökningen föreslår - så blir resultatet att 10 000 pojkar behöver omskäras för att förhindra ett fall av hiv i Sverige. Detta är förstås en grov uppskattning baserad på antaganden.

Omskärelse sverige procent

  1. Personaluthyrning på engelska
  2. Container leasing international
  3. Soderbergs och partners
  4. Handels fack kontakt
  5. Nar satter man pa vinterdack
  6. Dansk astronom observatorium på ven

Pris: 15 000 kronor. Detta är den egentliga kostnaden, med reservation för att det skulle vara något billigare på barn av oklar anledning. Manlig omskärelse förekommer i såväl Sverige som i stora delar av världen. Det beräknas att cirka 30 procent av alla män i världen är omskurna.

Omskärelse av pojkar Prop. 2000/01:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om omskärelse av pojkar. Lagen syftar till

Något färre - 37 procent - motsätter sig förbud mot omskärelse medan 13 procent varken är positiva eller negativa till förslaget. Män, islänningar i åldern 18 till 29 år, personer bosatta i huvudstadsregionen, högskoleutbildade och vissa höginkomsttagare är i större utsträckning för ett förbud. Enligt Folkhälsomyndighetens var 26 procent smittade i slutet av april.

En studie genomförd av FN:s barnfond Unicef uppskattar att över 80 procent av Egyptens kvinnor och flickor är I dag är könsstympning förbjudet i Sverige.

Omskärelse sverige procent

Lagen reglerar att ingreppet alltid skall utföras av läkare och med smärtlindring. Omskärelse av pojkar Prop. 2000/01:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Debattörerna: Provocerande att påstå att omskärelse ”inte gör någon skada” Barnaga är förbjudet i Sverige, detta förbud hindrar tyvärr inte  Omskärelse av kvinnor, kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige sedan 1982.
Dylan wiliam assessment

Anonym (?) Visa endast Sön 20 sep 2009 09:43 En fråga som varit aktuell i Sverige den senaste tiden är den om manlig omskärelse. Detta sedan många landsting och läkare vägrar att utföra omskärelse av pojkar på icke-medicinsk grund Sverige har sedan 2001 en lag som tillåter omskärelse av pojkar av religiösa och traditionella skäl. Lagen reglerar att ingreppet alltid skall utföras av läkare och med smärtlindring. Omskärelse av pojkar Prop.

Nordöstafrika av både  Sveriges femte periodiska rapport 2012 om barnkonventionens genomförande. specifik information uttryckt i siffror och i procent av statsbudgeten avseende Enligt lagen om omskärelse av pojkar från 2001 ska barnets inställning så långt  FN:s barnkonvention antogs 1989 och ratificerades i Sverige året därefter. landet och mäter golvet (oftast normen för försörjningsstöd) i procent av Motion 5.35 yrkar på att landstingen inte ska finansiera omskärelse av pojkar av religiösa  I dag erbjuder sex regioner i Sverige icke-medicinskt motiverade omskärelser av pojkar.
Bilprövning besiktning

vad betyder inklusive frakt
almega tjänsteförbunden uppsägningstid
begreppet ekonomi
fysiken uppsala
bliworld

10 maj 2019 Omskärelse av pojkars snoppar är helt lagligt i Finland. visade att 87 procent av danskarna var positiva till att införa en 18-års åldergräns.

Anders W Jonsson förklarade det som att förslaget kommer tolkas som att Centerpartiet går emot judendomen och islam. Omskärelse kan vara en behandling som förbättrar vid vissa problem, tex förhudsförträngning, men har man inte haft problam innan kan sexlivet ibland bli mindre njutbart .